hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
Skjematisk fremdriftsplan.
Skjematisk fremdriftsplan.

2018 - quo vadis

Den 4-årsperioden vi nå går inn i vil bli avgjørende for Hafast. 

I den fasen Hafast er i nå er det særs viktig at sambandet via Statens Vegvesen region midt (prosjektleder) blir tilført nok planleggingsmidler til rett tid. Dette for å sikre at fremdriften holdes. Man er ferdig med mulighetsstudiene, som forøvrig konkluderte med at det er teknisk mulig å krysse Sulafjorden med dagens teknologi. Nå er Statens Vegvesen region midt godt i gang med konseptstudiene. Her vil de ulike tekniske konseptene bli vurdert opp mot naturgitte forhold knyttet til aktuelle traséer og miljøkrefter (vind, bølger og strøm).

Det er knyttet stor spenning til hvilket teknisk konsept for kryssingen av Sulafjorden som Statens Vegvesen vil anbefale. Men før de kan anbefale løsning å man ferdigstille konseptstudiene og herunder kostnadsestimere både Hafast og tilførselsvegene.

Statens Vegvesen region midt (prosjketleder) er foreløpig fornøyd med fremdriften og pr d.d. kan det se ut som om det er  prioriteringene gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) som vil bli førende for når man vil kunne realsiere Hafast. 

Det å sikre fortsatt god politisk støtte, lokalt, regionalt og på Stortinget blir defor helt avgjørende fremover. 

Aktuelt

1 2 3 4 5 6 7