hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
 
 
 
godjul2016.jpg

En riktig god jul og et godt nytt år.

2016 har vært et spennende år og et travelt år. Det viktigste som vil skje i 2017 er Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) på våren. I tillegg vil det være viktig å drive planleggingen og utredningene knyttet til Hafast-sambandet videre.

I 2016 opplevde vi at vi så de første fysiske bevisene i marka og på sjøen knyttet til Hafast. Det ble satt ut målebøyer i sjøen som skal måle bl.a. bølger, strøm, vind og temperatur. Og det ble montert master på land for vindmålinger.

Det skal bli godt å få fakta på bordet - er Sulafjorden ekstremt utsatt for vind og bølger? Eller er forholdene av en slik art at en fjordkryssing kan realiseres uten problemer?

Styret i Hareid fastlandsamband har i 2016 forsterket sitt samarbeid med Møreaksen A/S. Dette for å sikre oss at fergefri E39 blir realsiert som forutsatt, og at "gryteklare" Møreaksen blir prioritert allerede i neste periode av NTP. Styret har også vært klokkeklare på sine budskap mot de ansvarlige politikerne på Stortinget om at det er selve fjordkryssingene som må prioriteres først. Det er her man utløser de største samfunnsøkonomiske effektene. Likeledes har styret ønsket å poengtere at det er riktig å planlegge for en god motorvegstandard på E39 på sikt, men det er kun rundt de største byene at det er behov for å bygge 4 felt og 110 km/t med det første. Det er uansett viktig at kostnadene holdes nede, da det er mange prosjekter både på Vestlandet og ellers i Norge som kjemper om prioritering i NTP.

Det viktige med fergefri E39 er å bygge robuste og attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner på Vestlandet, og legge grunnlag for verdiskaping i distriktene som kommer hele Mor Norge til del.