hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
 
 
 
ferjefri-e39.png

Massiv støtte til fergefri E39

På initiativ fra Hareid Fastlandsamband A/S og Næringsforeningen - Ålesundregionen har det blitt utarbeidet en uttalelse "Veien til fremtiden" - signert 11 sentrale næringsforeninger fra Kristiansand til Trondheim - rundt viktigheten av å prioritere arbeidet med "Utbedret og fergefri E39".

Denne felles uttalelsen vitner om et tydelig og samlet rop om hvor viktig en utbedret og fergefri E39 vil bli for denne betydelige verdiskapende delen av Norge.

Vi håper denne uttalelsen gir inspirasjon og støtte til det videre arbeidet med E39.

For Ålesundregionens del så er det viktig å både få på plass Møreaksen over Romsdalsfjorden, og ikke minst Hafast over Sulafjorden. Med disse to fjordkryssingsløsningene på plass vil regionen fremstå som svært godt skodd for fremtiden. Disse sambandene vil være et stort pre både for det verdiskapende næringslivet, for arbeidstakere og innbyggere generelt, og for det øvrige samfunnsliv. Regionen blir tettere knyttet sammen og man etablerer større, mer robuste og mer attraktive bo- og arbeidsmarkeder.

Les mer i vedlegg under.

e39_veien_til_fremtiden_3000.docx
Viktige dokument
Sjå alle dokument