hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
Det kjem ein ny kvardag for alle sunnmøringar.
Bli med på reisa
digernes_vik_kart.jpeg

Fellesuttalelse om E39 Digernes - Vik

Styrene i Møreaksen AS og Hareid Fastlandsamband AS har levert en felles uttalelse om E39 Digernes-Vik.

Utalelsen er som følger:

"Viser til vedlagte høringsuttalelser til «Tilleggsutredning E39 Digernes-Vik» fra Hareid Fastlandsamband AS og Møreaksen AS. I tillegg vil styrene i Hareid Fastlandsamband AS og Møreaksen AS understreke at vi er enige om hovedbudskapet knyttet til E39 Digernes-Vik og vil presisere dette i følgende felles uttalelse:

Fjordkryssingene må ha øverste prioritet for «utbedret og fergefri E39» gjennom Møre og Romsdal. Møreaksen ligger inne som prioritert prosjekt i NTP og Hafast er omtalt som det neste prosjektet til realisering.

  • Det er nå viktig å få bygget Møreaksen (kryssing av Romsdalsfjorden) og komme i gang med byggingen av Hafast (kryssing av Sulafjorden). Møreaksen kan få anleggsstart i første seksårsperiode av NTP 2018-2029 dersom kostnadene på E39 Ålesund-Molde reduseres.

 

  • Utgangspunktet var en kostnad for E39 Ålesund-Molde på kr 38,3 mrd. I ettertid er kostnadene på selve fjordkryssingen (Møreaksen) allerede redusert fra kr 16,4 mrd til kr 14,37 mrd og er ventet å kunne reduseres ytterligere noe ved heving av tunnelen m.m. Kostnaden på E39 Digernes-Vik kan nå minimum halveres fra tidligere anslag på kr 9,6 mrd. Med etappevis utbygging kan den reduseres til ca kr 1,5-2 mrd i første fase. I kommunedelplan for E39 Julbøen-Bolsønes er det ventet at også denne parsellen av E39 Ålesund-Molde kan halveres i kostnad.

 

  • Dersom kostnaden på E39 Ålesund-Molde kan reduseres fra kr 38,3 mrd til ca kr 20-25 mrd må det kvalifisere som en betydelig kostnadsreduksjon. Alt trenger ikke å bygges med en gang, men med en slik dokumentert kostnadsreduksjon i planene for E39 Ålesund-Molde må Møreaksen være sikret tidligst mulig anleggsstart, og dermed sikres også tidligst mulig oppstart på Hafast.

 

  • Fergefrie fjordkryssinger er det viktigste tiltaket for å videreutvikle robuste bo- og arbeidsmarkeder i regionen vår. Å sikre tidligst mulig anleggsstart på Møreaksen og Hafast må derfor være det viktigste aspektet ved valg av trasé for E39 Digernes-Vik.

 

  • 1B fremstår som det beste alternativet for E39 Digernes-Vik: 1) stor enighet blant kommunene og fylkeskommunen om dette alternativet, 2) legger til rette for fremtidig H8-standard (firefelts, 110 km/t), 3) kan i første fase bygges med H5-standard (to-/trefelts, 80/90 km/t) og 4) kan bygges ut etappevis for å redusere kostnadene ytterligere. Ved etappevis utbygging vil tunnel Vik-Skorgedalen i kombinasjon med allerede vedtatt krabbefelt opp mot Ørskogfjellet gi en betydelig standardheving og redusert reisetid sammenlignet med dagens situasjon på strekningen."

 

 

Odd Helge Gangstad, styreleder (sign)                          Gunvor Ulstein, styreleder (sign)
Harald Espeland, daglig leder (sign)                              Kjell Sandli, daglig leder (sign)

Styret i Møreaksen AS                                                  Styret i Hareid Fastlandsamband AS

Viktige dokument
Sjå alle dokument