hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
Det kjem ein ny kvardag for alle sunnmøringar.
Bli med på reisa

Styret i Hareid Fastlandsamband AS

Styret i Hareid Fastlandsamband ASf er samansett av nøkkelpersonar frå det private næringsliv og det offentlege. Begge desse partane har stor interesse av å knyte regionen tettare saman, og styrerepresentantane utgjer på den måten ei dynamisk gruppe med eit klart felles mål.

Styret i Hareid Fastlandsamband AS er samansett av:

Styremedlemar:

Styreleder Gunvor Ulstein, konsernsjef Ulstein Group

Nestleder Eva Vinje Aurdal, ordførar Ålesund kommune              

Anette Bonnevie Wollebæk, informasjonssjef i Kongsberg Maritime        

Sølvi Lillebø Remøy, kommunalsjef i Herøy kommune                              

Stig Remøy, dagleg leiar Olympic Shipping                                                                                  

Jim Arve Røssevoll, ordførar Sula kommune 

Jan Rune Hurlen, banksjef i Sparebank 1 SMN                                  

Stein Arve Waagan, avdelingsleiar Freja Transport & Logistics     

Vararepresentantar:

Njål Sævik, adm. dir. Havila

Jan Thormodsæter, dagleg leiar Mafoss

Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar Maritimt forum Nordvest

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, dagleg leiar Hareid Group International

Øyvind Tørlen, CEO Jets Vacuum AS

Gunnar Hareide, konserndirektør Tafjord

Stig Sandanger Riise, Senior VP Tech. & Engineering Vard

Knut Erik Engh, ordførar Ulstein kommune

Viktige dokument
Sjå alle dokument